Kunst en Synthese

INTRODUCTIE

Synthese Ik probeer kleuren aan te brengen alsof
het woorden zijn die een gedicht vormen,
alsof het tonen zijn die een melodie worden

Joan Mir

Wat is dat: synthese? Volgens Van Dale is het: de verbinding van afzonderlijke elementen tot n geheel. Vertalen wij dit naar de kunst(en) dan zien wij, dat, vanuit parallellen binnen de onderlinge kunstdisciplines, synthese kan ontstaan. In onderstaand artikel 'Over Synthese in de Kunst' gaat Ingrid van den Bergh nader op dit verschijnsel in. Kunstwerken bij elkaar brengen waarin synthese zichtbaar, voelbaar of tastbaar is, dat is wat wij voor ogen hebben met deze rubriek op kunstwebsite Dekunsten. Wij denken bijvoorbeeld aan gedichten die zijn gemaakt op basis van een schilderij of een muziekstuk of een tekening gebaseerd op een gedicht. Er zijn geen beperkingen wat betreft stijl, genre, tijdperk enzovoort. Alle denkbare combinaties waarbij een wisselwerking aan te wijzen is tussen de beide werken kunnen onderdeel zijn van deze rubriek.

Van een aantal dichters (en schilders) is al werk in de rubriek opgenomen. Met de mogelijkheden en de werking van kleur en klank, metrum en ritme, melodie en (beeld)taal, vorm, ordening en compositie, hebben zij de wisselwerking tussen de verschillende kunstwerken blootgelegd. Als je wilt bijdragen aan Kunst en synthese, neem dan contact op (of stuur je bijdrage) via e-mail. Vermeld bij inzending altijd je inspiratiebron. Als dit een kunstwerk betreft, stuur daar dan een afbeelding van mee. Het opnemen van bijdragen gebeurt in onderling overleg. Inzenders krijgen altijd bericht.

Ingrid van den Bergh
Fons Heijnsbroek