...deze tekening noem ik "hallo", de drakensoortnaam is terra draak of
terra dragons. Het is een jonge moeder die zich even heeft afgezonderd van
de kudde om het leven te schenken aan een jong mannetje...