naar Home

Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; De Stijl (1886 - 1965)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- Naarmate de kunstenaar zich bewust is van de evenwichtige verhoudingen tussen de volumes en de middelen om ze weer te geven zal ook zijn werk zuiver zijn en de esthetische eenheid benaderen. De vroegere picturale of sculpturale kunst was niet zuiver, in die zin dat de kleur vervangen werd door het onderwerp en het volume door de vorm...
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


- De natuur heeft geen beeldende vorm. Kleur en volume zijn de enige middelen van de beeldende kunst.
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


- Esthetische schoonheid heeft niets natuurlijks, omdat ze abstract is en voortkomt uit de geest.(zie ook Mondriaan, fh)
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


- Daar kunst echter abstract is, kunnen wij haar waarde slechts ten volle terugvinden in het domein waaruit deze kunst voorkomt.
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


- De lijn die geen natuurlijk voorwerp voorstelt is toch de meest perfecte materiële vorm van de kunst. De natuurlijke lijnen geven niet een beeld van het denken weer maar een plaatselijk beeld. Het vorm geven aan een natuurlijk object is niet de weergave van de geest. Het is fetisjisme omdat men zo aan materie een geest wil geven en men niet in staat is de geest vorm te geven.(zie ook het neo-plasticisme, beschreven door Bendien, fh)
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


- Punten (abstracte vormen) creëren een lijn, lijnen een vlak, en vlakken een volume. Creëer met deze middelen iets met een evenwichtige samenhang en u hebt een esthetisch kunstwerk gemaakt.
* Vantongerloo, citaten, quotes en uitspraken van de Belgische De Stijl-kunstenaar Georges Vantongerloo; abstracte schilderkunst; De Stijl


-Naar de andere
KUNSTENAARS: