naar Home

Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst (1923 - )

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- Vandaag de dag kan er geen sprake zijn van kunst voor het plezier, wat voor trancedente of esthetische betekenis men daar verder ook aan geeft.. .Kunst wordt ergens anders gemaakt, daarbuiten, op een andere planeet, (ver van die realiteit) die we op een andere manier waarnemen; kunst ģs het andere... (1952)
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- De manier van kunst bedrijven tegenwoordig confronteert ons met de wijze van contempleren van Johannes van het Kruis (Spaanse middel-eeuwse mysticus, fh): stijl en ruig; deze biedt geen enkele bijkomstige voldoening of wat dan ook. Vanaf Nietzsche en Dada blijkt de kunst van begin tot eind het meest onmenselijke avontuur te zijn wat er bestaat. (1952; Tapies doelt hier o.a. op het werk van de Franse schilders Fautrier en Dubuffet, fh)
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- Bevestigden de allermodernste wetenschapsmensen de denkbeelden van sommige oude filosofen en de intuļtieve visies van mystici, dichters en kunstenaars? Ongetwijfeld was de behoefte die ik vaag voelde om nieuwe materialen in de schilderkunst te gebruiken, naast de invloed van enkele meesters, het gevolg van een poging om sommige problemen die door de materie, de substantie, de natuur werden opgeworpen in gedachten te roepen. Meer dan enige andere factor telde waarschijnlijk de onvrede over de kwaliteit van het olieverfschilderij en mijn ongenoegen met het geloof in de geaccepteerde, klassieke wereld. Daarom leek me alles wat ik deed een vorm van verguizing van de weldenkende. (1977)
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- Bijvoorbeeld de symboliek van het stof, met zijn vele tegenstrijdigheden; dat wil zeggen de innerlijke overeenkomst van het diepste wezen van mens en natuur. De symboliek van as, aarde, van modder en klei waaruit de mens voortkomt en waarna hij terugkeert; de symboliek van de zandkorrels die duidelijk de fragiliteit en onbeduidendheid van ons leven aantoont en de solidariteit die eruit blijkt wanneerje bedenkt dat de verschillen tussen ons (mensen, fh) dezelfde zijn als tussen de ene en de andere zandkorrel, dat wil zeggen geen enkel verschil. (1977)
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- over zijn muur-achtige en deur-achtige schilderijen: Hoeveel mogelijkheden kunnen niet voortkomen uit het beeld van de'muur' en alles wat daaruit afgeleid is. Scheiding, afzondering; klaagmuren, gevangenismuren, getuigen van het verlopen van de tijd; gladde, kalme, witte oppervlaktes; gekwelde, oude, vergane opper-vlaktes; tekens van menselijke ingrepen, sporen van objecten, natuurkrachten; indrukken van strijd, van inspanning, van verwoesting, van catastrofes of van opbouw, scheppen en evenwicht; resten van liefde, smart, afkeer, wanorde; romantische betovering van ruļne-aanslibbing van organische stoffen; vormen waaruit het ritme van de natuur en de spontane beweeglijkheid van de materie is af te lezen.. (1980)
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- (Mijn schilderijen... fh) zijn voor de eerste keer in de geschiedenis muren geworden.
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst


- over zijn simpele materialen voor het maken van zijn kunst, zoals stro, en touw: de hoogste wijsheid neemt het nederigste lichaam aan.
* Tąpies, citaten en quotes van de Spaanse kunstenaar Antoni Tąpies; abstracte schilderkunst
Naar de andere
KUNSTENAARS: