naar Home

Ouborg; citaten, quotes en uitspraken van Pieter Ouborg over biografie, leven en kunst van de Nederlandse kunstenaar

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- Tegen de violet blauwen hemel zeilen geruisloos blanke wolken, stil klankloos dagen ze uit de verte, langs de maan worden ze een witte brand, dan glijden ze weg, verloren in de oneindigheid.. ..de mensen dansen en het schip vervolgt zijn duistere vaart. Dit herhaalt zich eeuwig. Het is alles wat je wilt. We lichten even op in de oneindigheid. Wie.. .het heimwee naar het hart der dingen kent dat achter de verschijningsvorm zich steeds verbergt, die ging wel andere wegen dan die de zinnen wijzen. Wegen.. ..die zich openden wanneer de rede haar overwicht verloor.

- Hoe is het.. ..gesteld met de realiteit in de schilderkunst? Een blinde drang drijft de schilder welke 'richting' hij ook aanhangt eerst tot het innerlijk scheppen, daarna tot het naar buiten stoten van een teken voor datgene wat hem sterk beweegt.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- In Indië vond ik een kunst, nog geheel verbonden aan de religie, en voor mij is dat eigenlijk de enige kunst. Wat de modernen hebben overgenomen van de 'primitieven' is niet meer dan de buitenkant, de uiterlijke vorm. Men bedrijft daar een gefascineerd en vaak boeiend spel mee, maar het blijft bij mensen als Klee en Picasso meestal een spel.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- .. de dromen dringen gretig naar het papier. Meestal komen ze niet verder dan de afzet. Vandaar naar het voltooide ding is een lange weg.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- over Mondriaan: Een ongetwijfeld leerstellige maar zeer echt, zeer zuivere gevoelige en muzikale geest, die van meet af aan de drang toont naar het absolute. Kunst die een uiterste stilte vraagt en voor zichzelf is, essentie van het heelal in een 'calvinistisch' teken..
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- over Calder: Hij doorschrijdt, nee doorzweeft de ruimte, nog beter: tast ze zoals insecten met hun sprieten, ranke bloemstengels of ijle telefoondraden dat doen. Waar zij wenden of een rustpunt vinden, merkt hij de weg met een zwart accent. Alles reikt, spant, hangt of zweeft bij hem...
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- Ovaal, vierkant, ruit, rechthoek en trapezium bevolken mijn dromen. Daarnaast minder volmaakte tekens. Oneindigheidsverlangen dat slechts rekenen wil met de eerste en de laatste dingen? Mogelijk, maar door de kleur vooral leef ik het leven der zinnen en van openlijke en verzwegen driften en hun sublimering.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- Ik zoek, ik vind of ik onderga een teken en meer of eer dan aan zuivere beelding, beantwoordt dat aan of belichaamt het op het moment van geboorte of verschijning een ander.. ..levensgevoel.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- Niet de beeldende functie van de lijn of kleur zoek ik zonder meer. De 'magie' die daarin steekt, beneemt mij de adem, en zoek ik bewust.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst


- ..het schemerige land dat ons aan alle kanten omringt, maar waarvan het bewustzijn ons verhindert iets meer dan een glimp op te vangen.
* Pieter Ouborg, citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de Nederlandse kunstenaar, schilder uit Den Haag; Ouborg kwam uit Indië en was geïnspireerd door het aninmisme aldaar: hij maakte abstracte / surrealistische kunst
Naar de andere
KUNSTENAARS: