naar Home

Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst, van de kunstenaar uit het Russische Constructivisme (1895 - 1946)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO.


- Constructivisme betekent het activeren van de ruimte door middel van een dynamisch-constructief systeem van krachten, dat wil zeggen het construeren van krachten waartussen een werkelijke spanning in de fysieke ruimte bestaat en hun constructie in de ruimte die ook actief is als kracht (spanning).
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


citaten van na 1945:


- De nieuwe plastische kunst ontwikkelt een nieuw type visuele expressie. Glasachtige vellen, plooibaar, kunnen convex en concaaf (holrond, fh) gebogen worden. Ze kunnen geperforeerd worden, zodat licht en pigment een nieuwe eenheid gaan vormen. Kunstmatige lichtbronnen kunnen de compositie voortdurend veranderen.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Dit soort beeld is waarschijnlijk de overgang tussen het ezelschilderij en het tonen van licht, een nieuw soort bewegende beelden.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- In de voortzetting van dit werk moeten we komen tot de manipulatie van bewegend licht (kleur); we moeten 'schilderen' met vloeiend, vibrerend, prismatisch licht in plaats van met pigmenten. Dit zal ons een betere benadering van de conceptie van ruimte - tijd mogelijk maken. (zie ook de latere Nul-kunstenaar Otto Piene, fh), fh)
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Ik spreek me niet uit tegen de machine of het machine-tijdperk. De machine is een prachtige uitvinding en zal de nieuwe basis vormen van een meer ontwikkelde menselijke smaneleving.Maar na de enorme techno-mania van de jaren twintig weten we nu dat de mens niet de machine kan beersen zolang hij zichzelf niet heeft leren beheersen.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Voelen en denken en hun uiting met alle mogelijke middelen behoort tot de normale levensstandaard van de mens.. ..De niet-verbale uiting van gevoel kunnen we kunst noemen, maar dan niet de verafgoodde kunst, op een voetstuk gezet. Kunst is een zaak van gemeenschap die de begrenzingen van alle specialisatie overstijgt.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Ik houd niet van het woord 'schoonheid'; dat woord deprimeert me. Nuttigheid en emotionele bevrediging, dat zijn belangrijke woorden. Dat moet door design worden geboden.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Tijdens mijn wandelen vond ik stukken metaal, schroeven, knoppen en mechanische toestellen. Ik lijmde en nagelde ze vast op houten platen, gecombineerd ze met tekeningen en schilderijen. Ik had het idee dat ik op deze manier werkelijk ruimtelijke verbindingen kon scheppen, zowel frontaal als van opzij... ..Ik plande drie-dimensionele assemblages, constructies in glas en metaal. Als ik ze overvloeide met licht dacht ik dat daarmee de meest krachtige kleurharmonieën tevoorschijn zouden komen.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Wanneer ik denk aan sculptuur denk ik niet aan statische massa.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- (over zijn voorstel van een lichtmachine voor een totaaltheater, fh):
140 gloeilampen verbonden met een cylindercontact, zodat in periodes van twee minuten allerlei gekleurde spotlights aangingen, waarmee een lichtspel ontstond, geprojecteerd op de binnenzijdes van een kubus.. ..Het is gemakkelijk te voorspellen dat dergelijke constructies in veel gevallen de plaats zullen innemen van statische kunstwerken.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Alleen dat manuscript is film-echt wat niet goed overgebracht kan worden door een boek of op het toneel, maar uitsluitend met camera, geluid en kleur.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Kunstenaars zijn snel bang voor elementen van constructie, of een kunstmatige stimulans van het intellect of de introductie van mechanische middelen openlijk toe te laten, omdat ze alle creatieve inspanningen steriel zouden maken. Deze angst is ongegrond omdat het bewust oproepen van al de elementen van het scheppen altijd een onmogelijkheid zal blijken.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Het schilderen met de kwast, de subjectieve manipulatie van gereedschap is voorbij. Maar de helderheid van formele verhoudingen is zo sterk toegenomen dat ze de beperkingen van de zaak zelf overschrijdt, met als gevolg dat de objectieve context helder en duidelijk wordt.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Het is moeilijk om vandaag de dag de formele resultaten van de toekomst te voorspellen. Want het formele kristallisatie-proces van een kunstwerk wordt niet alleen bepaald door de niet te calculeren factor talent, maar ook door de intensiteit van de strijd om het leren beheersen van de middelen (gereedschap, tegenwoordig machines).
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Altijd al heeft er bij elke echte schilder voorafgaande kennis bestaan over hoe kleur, vlak, lijn en punt onder zijn handen nieuwe sensaties teweeg zouden brengen van proportie, volume, spanning in verhoudingen; maar dan was er altijd de afgod van het Beeld! (zie ook Kandinsky en de verwante Malevich, fh), fh)
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- De kunstenaar moest altijd starten 'vanuit de natuur'. Dit monopolie van afbeelden wat het oog tegenkomt is ondergraven door de fotografie die een veel grotere mechanische superioriteit bezit; dit heeft het zoeken naar een autonoom optisch concept, los van de academische beperkingen, versterkt.(zie ook (zie ook Picasso, fh), fh)
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- We hebben nu het tijdstip bereikt waarop we kunnen afzien van kwasten en pigment en we kunnen nu gaan 'schilderen' met het licht zelf. We zijn er klaar voor om de oude twee-dimensionele kleurenvormen te vervangen door een monumentale architectuur van licht. (zie ook Fontana, fh), fh)
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Ik heb vaak gedroomd van manueel bestuurde of automatische systemen van krachtige lichtgeneratoren die het de kunstenaar mogelijk moeten maken om met licht de lucht te bestrijken.., ..met briljante visioenen van gekleurd licht.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische Constructivisme


- Ik verlangde ernaar om een grote kale ruimte ter beschikking te hebben die twaalf projectoren bevatte, waarvan de veelkleurige stralen me in staat zouden stellen de witte leegte van de ruimte tot leven te brengen.
* Moholy Nagy: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar uit het Russsische ConstructivismeAanvullende websites en links voor Moholy Nagy

Nederlandstalig:

- Constructivisme, een vrij feitelijke beschrijving van de geschiedenis van het russische constructivisme

- Constructivisme, in citaten van Jacob Bendien, met erin vermeld de plaats van Moholy Nagy als een 'zachte Constructivist', verwant met het Suprematisme van Malevich

Engelstalig:

- uitgebreide Engelstalige quotes van Malevich , voorman in het Russische Suprematisme, incl. bijbehorende bronvermeldingen)


Naar de andere
KUNSTENAARS: