naar Home

Moore, Henri; citaten en uitspraken van de Engelse beeldhouwer; tussen abstracte kunst en Surrealisme (1898 - 1986)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Henri Moore, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- Wetenschap probeert te verklaren. Kunst doet dat niet. In kunst gaat het niet om verklaringen, maar om inspiratie. Kunst is er om mensen te laten begrijpen in wat voor een prachtige wereld wij leven.
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Brancusi's taak was het om de overwoekering van het beeld te doorbreken en ons hier opnieuw vormbewust te maken.. .Het werk van Brancusi, afgezien van zijn eigen individule waarde, is van groot historisch belang geweest voor het moderne beeldhouwen. Maar nu is het niet langer meer nodig om het beeld af te sluiten en te beperken tot de eenheid van een alleenstaande (statische) figuur. Nu kunnen we beginnen om dit open te maken.(1937)
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- De hevige strijd tussen de abstractionisten en de surrealisten lijkt me geheel overbodig. Alle goede kunst moet zowel abstracte als surrealistische elementen bevatten, zoals het ook klassieke en romantische elementen moet opnemen, en bewuste en onbewuste.(1937)
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Ik zie niet in waarom in onze wereld realistische en abstracte kunst niet gelijktijdig naast elkaar zouden kunnen voortbestaan, zelfs in een kunstenaar. Het is niet zo dat de ene opvatting juist is en de andere niet.(zie ook Engelse quotes, Willem de Kooning, fh)
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- De wereld van de vormen leren we kennen door ons eigen lichaam. Van de borst van onze moeder, van onze botten, van het in botsing komen met dingen leren we wat zacht en hard is.
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Voor een beeldhouwer in onze tijd is het belangrijkste probleem de ruimte. Vorm en ruimte horen niet alleen bij elkaar, ze zijn in wezen één. Zonder vorm geen bewustzijn van de ruimte.(zie ook Poliakoff, fh)
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Ik heb een tijdlang haast fanatiek geloofd in het direct hakken van een beeld zoals sommige oudere beeldhouwers als Brancusi, Modigliani en Epstein deden. Het is iets geweldigs, maar op den duur kom je tot de ontdekking dat je bij dergelijke kruistochten altijd iets over het hoofd ziet.
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Wat een beeld goed maakt is een goede geest.
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Wat ik nastreef is de intrinsieke emotionele betekenis van de vorm.
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


- Een gat kan op zichzelf evenveel vormbetekenis hebben als een vaste massa. Beeldhouwen in lucht is mogelijk.(vgl. Wotruba, fh)
* Henri Moore: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Engelse beeldhouwer; tussen Surrealisme en Abstracte beeldhouw-kunst


Naar de andere
KUNSTENAARS: