naar Home

Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaans Abstract Expressionisme (1904 - 1997)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Willem de Kooning, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- In Genesis staat dat er in den beginne ledigheid was en dat God er op in werkte. Voor een kunstenaar is dat volkomen duidelijk. Het is zo geheimzinnig dat er niets te twijfelen overblijft. Je bent voor altijd volkomen in de ruimte verloren. Je kunt erin drijven en vliegen en zweven, en tegenwoordig lijkt het dat je er maar het beste in kunt trillen -het is in ieder geval heel modern. Het idee dat je ermee samenvloeit is een vertwijfeld idee.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik geef toe dat ik weinig van Oosterse kunst weet. Maar dat komt omdat ik er niet in kan vinden waarnaar ik op zoek ben (vgl. quotes van Robert Motherwell, fh)Voor mij is de kern van het Oosterse schoonheids-idee dat het 'niet hier is'. Het is in een staat van niet-zijn. Het is afwezig. Daarom is het zo goed. Het is dezelfde reden waarom ik niet van suprematisme en purisme houd..(1950)
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- En ook al bekommer ik me niet om alle potten en pannen uit het schilderen.. ..ik houd wel van het idee dat de potten en pannen er altijd zijn in relatie tot de mens. Ze hebben geen eigen ziel zoals ze wel lijken te hebben in het Oosten; ze hebben geen eigen karakter voor ons, we kunnen met ze doen wat we willen. Er is die wederzijdse ergenis.Natuur is in dit geval gewoon natuur. Ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van dit idee.(1950)
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- in reactie op o.a. Piet Mondriaan:
Het idee dat de natuur chaotisch zou zijn en dat de kunstenaar daar orde in brengt is een heel absurd idee, naar mijn mening. Het maximale wat we kunnen hopen is dat we enige orde in onszelf aanbrengen. Wanneer een mens zijn akker op het juiste moment ploegt, betekent het dat, en verder niets. Voor zover we iets begrijpen van het universum - als het al te begrijpen is - moet ons doen en laten voor zichzelf verlangen naar een zekere orde, maar vanuit het gezichtspunt van het universum moeten het wel heel grotesk lijken.(1950)
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Inhoud is een glimp van iets, een flitsmatige ontmoeting. Het is iets heel nietigs: inhoud.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- In de kunst zijn alle ideeën even goed. Ga je bijvoorbeeld uit van het idee van trillen, dan begint de meeste kunst plotseling te trillen. Michelangelo begint te trillen. El Greco begint te trillen, alle impressionisten.. ..Cézanne trilde altijd al, hoewel uiterst nauwkeurig. De henige zekerheid die we vandaag de dag hebben is dat we zelfbewust moeten zijn.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Stijl is bedrog. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Grieken zich achter hun zuilen verborgen. Het was een gruwelijk idee van Theo van Doesburg en Mondriaan om te proberen een stijl te forceren.Het idee van een ordening kan alleen maar van boven komen. In mijn ogen is ordening altijd verordonneerd en dat is een beperking.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Een kunstenaar wordt door anderen gedwongen vanuit zijn eigen vrije wil te schilderen. Als je er van uitgaat dat het niet mogelijk is om iets te doen dan moet je dat bewijzen, door het te doen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Kunst moet niet een bepaalde manier zijn. Het heeft geen zin in te zitten over het feit dat je ergens verwant mee bent waarmee je onmogelijk niet verwant kunt zijn.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Het is onmogelijk om erachter te komen hoe een bepaalde stijl begon.. ..Volgens mij komen vernieuwers namelijk altijd aan het einde van een periode. Cézanne voltooide in zekere zin het impressionisme voordat hij tegenover zijn 'kleine sensatie' kwam te staan.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Onverschillig wat de persoonlijke gevoelens van een kunstenaar zijn -zodra hij een bepaalde ruimte op het doek vult of begrenst, neemt hij deel aan de geschiedenis. Hij ontleent aan of werkt in op andere kunstenaars.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Een kunstenaar is iemand die ook kunst maakt. Hij heeft haar niet uitgevonden. Hoe ze begon -weg ermee! Het is duidelijk dat er geen vooruitgang in mogelijk is. Het idee van ruimte wordt hem gegeven om het zo mogelijk te veranderen. En ruimte is het abstracte onderwerp bij uitstek. Hij vult haar met een attitude. En attitude is nooit helemaal van hemzelf afkomstig.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Bepaalde kunstenaars en critici hebben mij aangevallen omdat ik 'The Women' heb geschilderd maar ik heb het gevoel dat dat hun probleem was, niet het mijne. Ik voel me werkelijk totaal niet een abstract schilder.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Als je erover nadenkt is het werkelijk absurd vandaag de dag een afbeelding te maken, een afbeelding van de mens bijvoorbeeld, met verf, tenminste als je er bij stilstaat, want we zitten nu eenmaal met het probleem om het al of niet te doen. Maar toen leek het plotseling zelfs nog meer absurd om het niet te doen. Ik vrees dus dat ik gewoon mijn verlangens moet volgen. (over The Women 1963, fh)
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik geloof niet dat kunstenaars doorgaans zulke heldere ideeën hebben. Matisse's 'Vrouw in een rode blouse', wat een idee! Of neem de Kubisten - als je er nu over nadenkt is het zo flauw om een bepaald voorwerp vanuit een heleboel invalshoeken te bekijken. Constructivisme; open, niet gesloten; het is heel erg flauw. Het is goed dat ze die ideeën kregen omdat het enkelen van hen de gelegenheid gaf zich tot grote kunstenaars te ontwikkelen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Vandaag de dag leven kunstenaars in een verlate fase van Verlichting. Ze wilden dingen beheersen. Neem Mondriaan; hij was een fantastisch kunstenaar. Maar als we zijn ideeën lezen en zijn idee over Neo-plasticisme, dan lijkt het allemaal nogal kinderachtig. Voor hem was het dat niet, maar ik denk dat het mogelijk is je leven te leiden en het verlangen te hebben er tegelijk wèl en niet aan deel te nemen. Hij zag een toekomstig leven.. ..anders dan ik, want ik zie absoluut niets in het ontwerpen van de stad van de toekomst. Ik ben volmaakt gelukkig met dit leven nu.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Vormen moeten de emotie hebben van een concrete ervaring (zie ook (zie ook Malevich, fh). Het geeft me bijvoorbeeld altijd een heel gelukkig gevoel als ik zie dat gras groen is. Ooit was het heel gedurfd om een gestalte rood of blauw te kleuren; nu denk ik dat het net even gedurfd is om het vleeskleurig te maken.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- De schilderijen die ik sinds 'The Women' heb gemaakt zijn voor het merendeel emoties. De meeste ervan zijn landschappen en verkeerswegen en daaraan ontleende sensaties, buiten de stad, met het gevoel dat je naar de stad toegaat of er vandaan komt.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Als ik een groot schilderij maak wil ik dat het iets intiems heeft. Ik wil er geen muurschildering van maken, ik wil dat het een klein schilderijtje blijft.. ..Ik hou er werkelijk van als een groot schilderij zo werkt dat het intiem wordt, dat het werkelijk zijn afmetingen verliest zodat het kleiner lijkt.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- over zijn zich vestigen op Long Island (1963) buiten New York: .. Ik wilde terug naar een gevoel van licht in het schilderij. Natuurlijk hoef je het niet te hebben, maar elke kunstenaar heeft het. Léger heeft een bepaald licht.. .Ik wilde weer contact met de natuur. Niet om natuurtaferelen te schilderen, maar om een gevoel te krijgen van dat licht, dat me met name hier heel erg aantrok. Ik was altijd al erg geinteresseerd in water.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Women 1 bijvoorbeeld deed me heel erg aan mijn jeugd terugdenken, aan het leven in Holland met al dat water. Niemand herkende dat, behalve Joop Sanders: hij begon een Nederlands liedje te zingen en ik vroeg hem 'Waarom zing je dat liedje?' En toen zei hij: 'Omdat het net lijkt of ze daar zit.' Het liedje ging over een beek.. ..Ik zei: 'Het is net alsof ze aan één van die kanalen zitten, ergens op het platteland.' In Rotterdam was je toen (rond 1915, fh) na twintig minuten lopen ergens op het land.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- ..Ik vind in verband met de moderne schilderkunst dat dingen die niet in termen van schilderen kunnen worden gezien.. ,het is niet zozeer dat je ze schildert, maar het gaat om de band die je er mee hebt.. ..op een bepaald moment kun je bepaalde dingen gewoon niet schilderen, en het vereist een bepaalde attitude om deze dingen in termen van kunst te vertalen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Als je de maat van iets weet, dan kan je de grootte van iets te weten komen. Je zegt bijvoorbeeld dat iets precies deze lengte heeft en vervolgens kan je met die lengte meteen een kat gaan schilderen.. ..Op die manier werk ik. Ik maak me meester van een bepaald soort ruimte, of maat, of grootte en dan kan ik die gebruiken. Ik bedoel dat ik een attitude heb. Ik moet een attitude hebben.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik heb nu het gevoel dat als ik er maar (vooraf, fh) aan denk, dat het dan in het schilderij tot uiting komt.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik heb ergens gelezen dat Rubens heeft gezegd dat studenten niet naar het leven moeten tekenen, maar naar alle grote klassieke modellen. Dan leer je echt de maat ervan kennen en weet je werkelijk wat je te doen staat. En breng dàn pas je eigen nuances aan! Is dat niet schitterend?
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Jarenlang was ik niet geïnteresseerd in het maken van een goed schilderij; dat soort uitspraken van 'dit is nou echt een goed schilderij' of 'een volmaakt werkstuk'. Ik wilde helemaal niets op die manier vastleggen. Ik werkte.. ..met de bedoeling om te zien hoe ver je kon gaan - niet om dat dan ook werkelijk te doen. Met verlangen of overgave aan angst misschien, of extase zoals de Divina Commedia; om als een performer te zijn, om te zien hoe lang je met dat imaginaire publiek voor je op het podium kan blijven.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik ben een eclectisch schilder bij de gratie van het toeval. Ik kan bijna elk boek met reproducties openen en er een schilderij in aantreffen waardoor ik zou kunnen worden beïnvloed. Het geeft zo'n voldoening om iets te doen wat over de hele wereld al zo'n 30.000 jaar lang gedaan is.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Nu voel ik me als Manet die zei: 'Ja, ik ben door iedereen beïnvloed. Maar elke keer als ik mijn handen in mijn zakken steek voel ik de vingers van een ander.'
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik geloof dat het Kubisme vanaf Cézanne weer een stap terug deed, omdat Cézanne's schilderijen een - wat je zou kunnen noemen - microkosmos van de hele zaak waren, in plaats van dat ze het bij voorbaat ten toon spreidden. Je moet het niet zien, je moet het voelen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- De kubisten waren beïnvloed door Cézanne en ze konden nooit het geduld opbrengen om dat allemaal opnieuw te doen toen ze eenmaal wisten wat hij deed. Maar hij wist het niet. Ze construeerden een superstructuur, en voor jonge mensen -ik doe niet geringschattend- was dat iets fantastisch.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik wil mezelf niet verdedigen, maar er wordt van mij gezegd dat ik door het Kubisme ben beinvloed. Maar eigenlijk ben ik veel meer beïnvloed door Cézanne dan door de kubisten, omdat zij in het pantser bleven steken. Ik heb nooit een kubistisch schilderij gemaakt.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Aan de andere kant kan je iets heiligs gaan schilderen zoals Barnett Newman met zijn maten en die scheiding van kleuren. (hoewel 'scheiding' geen goed woord is) Het was fascinerend toen hij me zijn atelier liet zien.. .Barney was geïnteresseerd in de Kabbala, is me gezegd.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Toen ik voor het eerst in dit land (Amerika, fh) kwam had ik het geluk de drie meest gewiekste jongens te ontmoeten die hier met kunst bezig waren: Gorky, Stuart Davis en John Graham. Ze wisten dat ik mijn eigen ogen had maar dat ik niet altijd de goede richting uitkeek.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Daarna (jaren dertig, fh) kwam de crisis en ik raakte in de WPA, de Work Project Administration. Ik ontmoette allerlei verschillende soorten schilders en beeldhouwers en dichters en architecten, die allemaal in hetzelfde schuitje zaten, omdat Amerika eigenlijk nooit veel op had met mensen van dit slag.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- ..op een bepaald moment ontmoette ik Gorky. In Nederland had ik enige opleiding genoten, een echte opleiding, de academie. Gorky had dat allemaal niet. Hij kwam nergens vandaan, hij kwam uit Tiflis, van Georgië.. .En om een of andere geheimzinnige reden wist hij ontzettend veel meer over schilderen en kunst in het algemeen - hij wist het gewoon van nature, dingen die ik verondersteld werd te weten en te voelen en te begrijpen; hij was mij werkelijk de baas.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Het is verbazingwekkend als je nagaat welke problemen kunstenaars in het begin van de 20ste eeuw wisten op te rakelen. In plaats van zo te schilderen dat het resultaat indrukwekend zou zijn, brachten ze allerlei soorten problemen aan het licht.. ..Dat is wat uiteindelijk heeft geleid tot het idee dat schilderen iets vertwijfelds zou zijn.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Ik ben gek op Mondriaan. Ik ben altijd weer door hem gefascineerd. Er gebeurt iets in het schilderij waar ik mijn ogen niet van af kan houden. Daar vibreert het. Het heeft een fantastische spanning. Het is hermetisch. De optische illusie bij Mondriaan treedt op waar de lijnen elkaar kruisen en (waar) ze een beetje licht maken. Mondriaan hield daar niet van, maar hij kon het niet verhinderen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Alle schilderkunst is optisch, want als je je ogen sluit dan zie je het niet. Maar als je je ogen opent en je denkt tegelijkertijd na, en je weet een heleboel van schilderen af, dan is de optische illusie geen optische illusie meer. Het is dan de manier geworden waarop je het ziet: de stok schuin in het water is gebroken zolàng hij in het water steekt. Alle schilderkunst is een illusie.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Mondriaan geeft je een bepaald soort illusie, hoe je die ook noemen wilt, spanning,. ..Hij noemt het 'dynamisch evenwicht', of 'heldere plasticiteit'. Het kan me niet schelen hoe hij het noemt. Het is de manier waarop je het ziet. Je hebt de illusie van dit paard. Ik voel het, maar dat is de manier waarop ik het zie.. ..Voor mij is een koe van Courbet geen grotere illusie dan een Mondriaan. Ik weet hoe het is geschilderd..
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Het belangrijkste is dat kunst een manier van leven is. -het is de manier waarop ik leef. Het heeft niets programmatisch.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Toen ik 'De gebroeders Karamazov' (Dostojevski) las, voelde ik het meest voor de vader. Op het eind is hij echt overweldigend aanwezig, en de anderen zouden nog niet eens eigenhandig uit een papieren zak kunnen losbreken.. ..Dit is een vage vergelijking, want bij het schilderen heb je geen plot. Het is een gebeurtenis waarbij ik al doende dingen ontdek en het heeft geen boodschap.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Schilderen is een gebeurtenis en ik zou niet willen zeggen dat het geen inhoud heeft, maar ik heb geen boodschap.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- .. Mijn schilderijen zijn meer van andere schilderijen afkomstig, het lijkt alsof er voor mij iets duurzaams in het schilderen verankerd zit: die man daar, zou je kunnen zeggen, is als een Matisse. Maar deze is 3000 jaar geleden door een Griek gemaakt en hij ziet eruit als een Japanse tekening. Ik weet niet hoe oud deze dingen zijn, ik zie ze met mijn eigen ogen.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Daar leef ik voor - om te ontdekken waar ik in schilderijen van geniet. Met het ontdekken wat andere mensen hebben gedaan en met het ontdekken dat ik dat ook kan.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie


- Dat is nou precies wat me fascineert, iets te maken waar ik nooit zeker van kan zijn, en iemand anders ook niet. Ik zal het nooit weten en niemand zal het ooit weten. Zo is de kunst.
* Willem de Kooning: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar; Amerikaanse leidende schilder in het Abstract Expressionisme: beroemd van The Women-serie
Naar de andere
KUNSTENAARS: