naar Home

Klee; citaten, quotes van Paul Klee, over leven en kunst; surrealisme, abstracte kunst en expressionism (1879 - 1940)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Paul Klee, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar.(vgl. met Nanninga, fh)
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Een tendens in de richting van abstractie is inherent aan de lineaire expressie: grafische beeldvorming die zich beperkt tot slechts de grote lijn bezit vaak een sprookjesachtige kwaliteit en kan tegelijkertijd grote nauwkeurigheid bereiken.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Hoe zuiverder het grafische werk is, - dus hoe sterker de formele elementen worden benadrukt die de grondslag zijn van de lineaire expressie - des te minder wordt het geschikt voor de realistische weergave van de zichtbare dingen.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- De formele elementen van de grafische kunst zijn de punt, de lijn, het vlak en de ruimte, waarbij de laatste drie beladen zijn met alerlei soorten van energie.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Ontstaat een grafisch werk zomaar in een beweging? Nee, het wordt opgebouwd, beetje bij beetje, zoals met een huis.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Ooit plachten de mensen dingen te schilderen die zij konden zien, waar ze graag naar keken en zouden willen zien. Nu geven we verschijningsvorm aan de werkelijkheid van de dingen, en getuigen daarmee van de overtuiging dat het zichtbare een geisoleerd voorbeeld is en dat andere dingen latent in de meerderheid zijn.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Het werk van de beeldend kunstenaar is ontstaan uit beweging, is zelf vastgelegde beweging, en ook de waarneming ervan gebeurt in beweging.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Voor een kunstenaar blijft de dialoog met de natuur een essentiële voorwaarde. De kunstenaar is mens, is zelf natuur en onderdeel van de natuur in de natuurlijke ruimte.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Door goed en kwaad als concept te gebruiken is er een morele sfeer ontstaan. Het kwaad wordt hierin niet gezien als de vijand wiens overwinningen ons onteren, maar als een kracht binnen het geheel; een kracht die bijdraagt tot ontstaan en evolutie.(vgl. Mondriaan, fh).
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Het gelijktijdige bestaan van zowel het mannelijke principe ( kwaad, stimulatie, passie) als het vrouwelijke principe (goedheid, groei, kalmte) biedt de voorwaarden tot ethische stabiliteit. (vgl. Theo van Doesburg, fh). Hiermee komt overeen de eenheid van de vormen, van beweging en tegenbeweging, of om het eenvoudiger te zeggen, de eenheid van visuele opposities (in de woorden van het colorisme: het gebruik van de contrasten van de gescheiden kleuren, zoals bijDelaunay).
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Daar waar de krachtbron van tijd en ruimte -noem het brein of het hart van de schepping- iedere functie voedt: welke kunstenaar zou daar niet willen verblijven.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Door aanschouwing van de optisch-fysische verschijningsvorm komt het individu tot intuïtieve conclusies over de innerlijke substantie.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Wat ik wil laten zien in mijn werk is het idee wat zich verbergt achter de zogenoemde werkelijkheid. Ik zoek naar de brug die het zichtbare verbindt met het onzichtbare.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Een van mijn problemen is om het zelf te vinden dat slechts een enkele vorm kent en onsterfelijk is, - om het te vinden in mensen en dieren, en in de hemel en in de hel die met elkaar de wereld vormen waarin wij leven.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Het is de ruimte en slechts de ruimte die de oneindige godheid is die ons omringt en die ons vasthoudt.(zie ook Poliakoff, fh).
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Een student van de kunsten moet meer zijn dan een geraffineerde camera, geoefend in het vastleggen van het oppervlak van het object. Hij moet beseffen dat hij 'een kind van deze aarde is; maar ook een kind van het Universum, nakomeling van een ster temidden van de sterren.'
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- Het gaat erom overeind te blijven, ondanks alle mogelijkheden om te vallen.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- De chaos is een ongeordende oertoestand van de wereld, waaruit zich pas geleidelijk of plotseling, uit zichzelf of door de daad van de schepper, de geordende kosmos vormt.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


- De kunst is altijd een voorbeeld, zoals het aardse een kosmisch voorbeeld is.
* Paul Klee: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Zwitserse kunstenaar die schilderkunst maakte tussen surrealisme, abstracte kunst en expressionisme; docent aan Bauhaus


Aanvullende websites voor meer informatie over leven en kunst van Paul Klee en collega kunstenaars

* Engelstalige citaten en met name quotes als jonge kunstenaar, van Paul Klee; met bronvermelding en biografie feiten: klik hier

* Engelstalige citaten en quotes van Kandinsky met bronvermelding en biografie: klik hier

* Engelstalige citaten en quotes van Gabriele Münter met wie Paul Klee in zijn jonge jaren in Murnau nog heeft geschilderd in zijn Blaue Reiter tijd: klik hier

* Paul Klee op Wikipedia: klik hier
Naar de andere
KUNSTENAARS: