naar Home

Gottlieb: citaten, quotes van Adolph Gottlieb, over kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme / Color Field Painting (1903 - 1974)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Adolph Gottlieb, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- Naar mijn mening is de zogenaamde abstractie helemaal geen abstractie. Integendeel, ze is het realisme van onze tijd.
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- Ik ben het er niet mee eens dat werkelijkheid in een schilderij alleen kan worden uitgedrukt door lijn, vorm en kleur; dat deze drie de essentiële elementen van de schilderkunst zouden zijn en al het andere van geen enkele betekenis is en verder niets kan bijdragen tot het schilderen.(1951) (vgl. Van Theo van Doesburg, fh)
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- Wanneer ik zeg dat ik een totale visie tot stand wil brengen bedoel ik dat ik de dingen neem die ik ken, een hand, neus, arm, en ik gebruik ze pas in mijn schilderijen nadat ik ze heb losgemaakt van de associaties die door hun verschijning ontstaan.

Ik gebruik de dagelijkse dingen als een primitieve methode, als een primitieve noodzaak tot uitdrukken, zonder me te leren hoe ik dat moet doen op de conventionele manier. Het zet ons daar neer waar het kijken begint.
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- Ik was niet zomaar schilderijen aan het schilderen maar ik was erg bezig met ideeën over het schilderen en ik wilde schilderkunstige dingen maken.
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- over Arshile Gorky:
Hij met enkele andere kunstenaars zag het als een belangrijke taak om de abstracte kunst te verenigen met het surrealisme. Uit deze tegengestelde krachten kon iets werkelijk nieuws geboren worden. En het werk van Gorky is daar zelf onder meer het bewijs van.(1951)
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- samen met Rothko:
Het is een algemeen geaccepteerde opvatting onder kunstenaars dat het er niet toe dat wat men schildert zolang het maar goed geschilderd is. Dit is de kern van de academische schilderkunst. Wij benadrukken dat het onderwerp -of de inhoud, zoals we het vandaag de dag zeggen - van levensbelang is.
* Adolph Gottlieb: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar in het Amerikaanse abstract Expressionisme, Color Field Painting


- samen met Rothko:We kiezen voor de eenvoudige uitdrukking van de complexe gedachte. We kiezen voor de grote vorm omdat het de impact heeft van een ondubbelzinnigheid. We wensen opnieuw het belang van het platte vlak in het schilderij te benadrukken. We kiezen voor platte vormen omdat deze illusies vernietigen en waarheid openbaren.(vgl. met Mondriaan, fh)Naar de andere
KUNSTENAARS: