naar Home

Gabo; citaten, quotes en uitspraken van Naum Gabo, kunstenaar en kunst in Constructivisme

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- uit het Constructivistische Manifest' van 1920: Wij zeggen,. ..tijd en ruimte zijn voor ons opnieuw geboren vandaag. Tijd en ruimte zijn de enige vormen waarop het leven gebouwd is en dus moet de kunst geconstrueerd worden.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Wij construeren onze werken, zoals het universum zichzelf construeert, zoals een ingenieur bruggen en een wiskundige formules construeert.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Alle waarheden en waarden zijn onze eigen constructies, onderworpen aan de veranderingen van tijd en ruimte, als ook aan de opzettelijke keuze van het leven zelf in het streven naar perfectie.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Ik bedoel met het woord 'kunst' het specifieke exclusieve vermogen van de geest van de mens om zich een begrip te vormen en een weergave te maken van de wereld buiten en binnen in hem, in vorm en door middel van kunstig geconstrueerde beelden.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Of de uiterlijke wereld, deze hogere en absolute realiteit die naar men zegt van ons losstaat nu bestaat of niet: - zo lang onze geest er geen specifiek beeld van heeft geconstrueerd kan men het net zo goed beschouwen als niet-bestaand.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Ik zie de menselijke geest als de enige die soeverein is over ons onmetelijke en meetbare universum. Hij is de schepper en de schepping.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Al wat wij ontdekken door middel van onze kennis is niet iets wat buiten ons ligt, niet iets wat deel uitmaakt van een of andere hogere, constante, absolute werkelijkheid die wacht om door ons ontdekt te worden.(vgl. Piet Mondriaan / Wassily Kandinsky, fh)
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Wij ontdekken precies datgene wat wij leggen op de plaats waar we de ontdekking doen.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- Er is een dichter als Schwitters voor nodig om ons duidelijk te maken dat de ongeziene elementen van schoonheid rondom ons verspreid liggen en dat we ze overal kunnen vinden, zowel in de belangrijke dingen als in het onbeduidende, als we maar de moeite nemen om te kijken.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


- over één van zijn eigen werken: ...een kinetisch olieverfschilderij, in Vier Delen, bedoeld om vanuit vier zijden bekeken te worden.
* Naum Gabo: citaten, quotes en uitspraken + biografie van de kunstenaar, over leven en kunst in constructies; Constructivisme


Aanvulende websites voor Naum Gabo en Constructivisme:


- aansluitende citaten van El Lissitsky

- website over de constructies van Tatlin en GaboNaar de andere
KUNSTENAARS: