naar Home

Fontana; citaten, quotes en uitspraken van Lucio Fontana, over biografie, leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar; Zero (1889 - 1968)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- Wanneer ik als schilder aan mijn geperforeerde doeken werk, wil ik geen schilderij maken; ik wil ruimte openleggen.. ..en deze laten opgaan in de kosmos zoals die zich eindeloos uitbreidt buiten het vlak van het schilderij.(zie ook verwante citaten van Yves Klein, fh)
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Door de ontdekking van nieuwe natuurkundige krachten en door zijn overwicht op de materie en de ruimte worden aan de mens allengs voorwaarden gesteld die nooit eerder in de geschiedenis hebben bestaan... .De mens neemt een andere psychische structuur aan. Wij leven in het tijdperk van de mechanica. Beschilderd doek en gemodeleerd gips hebben geen zin meer(zie ook verwante citaten van Lissitsky, fh)
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Tegenwoordig (1946) vervangt proefondervindelijke kennis de kennis die berust op de verbeeldingskracht. Wij ondergaan een wereld die bestaat en zichzelf verklaart, en die niet kan worden gewijzigd door onze ideeën.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Wij hebben behoefte aan een kunst die geldig is voor zichzelf, waarbij het idee dat we ervan hebben geen enkele rol speelt.(zie ook citaten van Armando, fh)
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Het materialisme dat in ieders bewustzijn verankerd ligt vraagt om een kunst die zelfstandige kwaliteiten bezit, los van de functie van het weergeven dat wij tegenwoordig als een farce beschouwen.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De materie existeert in de beweging en in niets anders.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Wij mensen van deze eeuw, doorkneed met dat materialisme van hoe we bestaan, zijn ongevoelig geworden voor het weergeven van de bekende vormen en van vertellen over de constant herhaalde ervaringen. Men bedacht de abstractie waar men stap voor stap, via de vervorming, toe kwam.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De rede schept niet. Bij het scheppen van vormen is haar functie ondergeschikt aan die van het onderbewuste.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Het onderbewuste, een grandioos vat waarin alle beelden die ons begrip waarneemt een plaats krijgen; het neemt de essentie en de vormen van de beelden aan en herbergt de begrippen die de menselijke natuur voeden.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Kunst die is gebaseerd op vormen die door het onderbewuste zijn geschapen en door de rede in evenwicht zijn gebracht vormt een ware uiting van het zijn en een synthese van het historische moment. De houding van rationalistische kunstenaars is verkeerd.. ..want de rede schept niet.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De vrije ontplooing van deze vermogens (van de mens, fh) is een fundamentele voorwaarde bij het scheppen en interpreteren van de nieuwe kunst. Analyse en synthese, meditatie en spontaniteit, constructie en gewaarwording zijn waarden die te pas komen bij hun integratie binnen een fuctionele eenheid.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Wij zien de synthese als een som van fysieke elementen: geluid, beweging, tijd en ruimte, die tezamen een fysieke en psychische eenheid vormen.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Kleur, het element ruimte, klank, het element tijd en beweging die zich ontwikkelt in de tijd en in de ruimte; het zijn de fundamentele vormen van de nieuwe kunst die de vier dimensies van het bestaan omvat. Tijd en ruimte.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Liefde voor de natuur drijft ons er niet toe haar te copiëren.. ..Wij verwerpen de particuliere emoties die bepaalde vormen bij ons tweeeg brengen.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De barokschilders maken (in het uitbeelden van ruimte, fh) een sprong: zij beelden de ruimte uit met een grootsheid die nog nooit is overtroffen en zij dragen bij aan het beeldende tijdsbesef. De figuren lijken het vlak (van het schilderij, fh) te verlaten en in de ruimte de uitgebeelde bewegingen voort te zetten.(ook bij futurisme en bij Theo van Doesburg, fh)
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De impressionisten offerden het tekenen en de compositie op. Het futurisme gaat de beweging beschouwen als enige beginsel en doel.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- De kubisten ontkenden dat hun schilderkunst dynamisch was; de essentie van het kubisme is het beeld van de natuur als iets dat in beweging is.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Of zij zich nu bewust waren van wat ze zochten of niet, de moderne kunstenaars hebben niet bereikt wat zij wilden. Zij beschikten niet over de technische middelen die nodig waren om hun werk in beweging te krijgen; zij suggereerden slechts beweging en deden dat met conventionele middelen.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero


- Het succes van de film geeft eens te meer aan hoezeer de geest georiënteerd is geraakt op het dynamische. De mens is de vormen van de schilder- en beeldhouwkunst moe. Zijn eigen ervaringen en de overstelpende reeks herhalingen geven er blijk van dat deze kunsten zijn blijven steken in waarden die vreemd zijn geworden aan onze beschaving en die geen mogelijkheid meer hebben om zich in de toekomst verder te ontwikkelen.
* Lucio Fontana: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Italiaanse kunstenaar, bekend van zijn snijden in het schilderij-doek; invloed op de Nul-beweging / Zero
Naar de andere
KUNSTENAARS: