naar Home

citaten en quotes van diverse kunstenaars uit de moderne, abstracte kunst.

Carl Andre (1935)

- Ik wil de ervaring oproepen dat het verschil tussen koper en aluminium heel wat verder gaat dan dat tussen rood en groen.

- Mijn werk heeft niet meer idee dan een boom, een rots, een berg of een oceaan.

- Ik moet met die houtblokken zeulen, een lichamelijk proces dat me in staat stelt in tastbare vormen te denken.. .een verandering die uitsluitend en alleen optreedt als ik met het materiaal zelf bezig ben, en niet wanneer ik erover nadenk.

Cesar Domela

- Ik zou willen dat mijn objecten in hun structuur de exacte, absolute uitdrukking waren van de innerlijke realiteit die ze teweeg heeft gebracht./p>

Donald Judd (1928 - 1994)

- Mijn beelden zijn de werkelijkheid zelf, en niet een imitatie ervan. Een kunstenaar dient niet een verschijning van de dingen te maken, maar een ding op zichzelf.. ..een context of verhaal heb ik er niet bij.

- Ik probeer het ambachtelijke aspect zoveel mogelijk te onderdrukken.

- Ik zelf ben een slecht timmerman, er zijn nu eenmaal mensen die dit werk veel beter kunnen dan ik.

Ellsworth Kelly (1923)

- In plaats van een schilderij te maken dat een interpretatie was van iets wat ik had gezien of bedacht, nam ik een object en 'presenteerde' dat als niets anders dan zichzelf.

Per Kirkeby (1938)

- Als een afstammeling van Pollock woon ik uiteraard in het universum van het detail.. .Waar men niet weet of de grote dingen kleine dingen zijn, of er een gelijkenis is, of alleen maar het materiaal van de schilder.

- Ik denk dat ik nauwelijks een boom heb getekend. Het was altijd een deel, meestal het onderste, dat wat de stronk wordt. En ik zie dat als een stèle, een stronk gemaakt door mensen. Maar de stèle in het regenwoud wordt een boom. Door mijn hand of die van de natuur?

Henri Laurens

- In wezen is beeldhouwkunst het in bezit nemen van ruimte, het construeren van een ding met holten en uitstulpingen, leegte en massa, variaties en spanningen die op elkaar betrokken zijn, en tenslotte: het evenwicht in dat alles.

George Mathieu (1913 - 1951)

- over Wols: Evenals de Chinese filosoof keert Wols zich van de wereld af om intuïtief zijn persoonlijkheid te zoeken.

Kenneth Noland (1924 - )

- De Abstract-Expressionisten presenteren hun werk als het resultaat van een symbolische daad, als een afbeelding van het gebaar. Wij wilden dat de verschijningsvorm het resultaat was van het maakproces, niet om het gebaar zelf maar om het resultaat van feitelijk handelen.

Het gaat er om de kleur (verf) te reduceren tot het dunst mogelijke oppervlak, een oppervlak dat door de lucht snijdt als een scheermes. Alleen maar kleur en oppervlak, dat is alles.

Poliakoff, Serge (1900 - 1969)

- Ik ben geleidelijk aan tot de abstracte schilderkunst gekomen, voetje voor voetje, geleid door een sublieme meester: de natuur.

De natuur is samengesteld uit een aantal karakteristieke vormen. Die zijn niet talrijk. Er zijn in totaal vijf of zes: de mathematische, de kubistische, de plastische, de organische en de prehistorische. Deze laatste omdat door de eeuwen heen het karakter van de natuur zich gewijzigd heeft. Echte en levende schilderkunst moet elementen van al deze vormen bevatten.

Robert Rauschenberg (1925 - )

- Schilderen heeft zowel met kunst als met leven te maken. Geen van beide kan worden gemaakt. Ik probeer te opereren in de kloof tussen beide.

- Rood staat niet voor passie, rood is rood.

- Ik denk dat 'Bed' een van de vriendelijkste schilderijen is die ik ooit gemaakt hebt. Ik ben altijd bang geweest dat iemand er nog eens in zou willen kruipen.

Ray, Man

- Elke dag worden er openlijk vertrouwelijke mededelingen gedaan, en het enige wat het oog hoeft te doen is zichzelf te oefenen om ze onbevooroordeeld en zonder terughoudendheid te zien.

Gerhard Richter (1932)

- Grijs is de enige kleur die de eigenschap bezit niets voor te stellen.

- Abstracte schilderijen zijn fictieve modellen omdat zij een werkelijkheid zichtbaar maken die we niet kunnen zien of beschrijven, maar waarvan we toch mogen aannemen dat ze bestaat.

- Met de abstracte schilderkunst creëren we een betere methode om dat wat we niet kunnen zien of kunnen omschrijven (toch) te benaderen, omdat de abstracte schilderkunst op zeer duidelijke wijze.. ..het 'Niets' illustreert.

Frank Stella (1936)

- Mijn schilderkunst is gebaseerd op het feit dat wat er te zien is het enige is wat er gezien kan worden.

Wat is een schilderij en hoe maak je het?
Naar de andere
KUNSTENAARS: