naar Home

Cézanne: citaten, quotes en uitspraken van Paul Cézanne, over biografie, leven en kunst van de Franse kunstenaar: landschap, stilleven, portret

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Paul Cézanne ; incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- We moeten het beeld weergeven van wat we zien en alles vergeten van wat er eerder was.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De natuur is niet aan de oppervlakte maar in de diepte. De kleuren zijn een uiting van deze diepte aan de oppervlakte; zij rijzen op vanuit de wortels van de wereld.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Er bestaat een logica van de kleuren. Een schilder moet haar volgen, en niet de logica van de hersenen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


-De kleur is de plaats waar onze hersenen en het heelal elkaar ontmoeten.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Ik ga vooruit door de studie van de natuur, doordat ik logisch ontwikkel wat we zien en voelen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Het Louvre is een goed naslagwerk.. ,de ware en prachtige studie waaraan men zich moet wijden is (echter) die van de verscheidenheid aan beelden van de natuur.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De taak van het genie (de schilder, fh) zou hierin gelegen zijn om de vriendschap tussen de dingen onder de hemel te laten zien, met hetzelfde enthousiasme en dezelfde gretigheid.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Als je met volle streken de huid van een mooie perzik of de melancholie van een oude appel schildert, zie je in de weerspiegeling die ze uitwisselen dezelfde lauwe schaduw van verzaking, dezelfde liefde voor de zon, dezelfde herinneringen aan de dauw.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Ik ben de primitieveling van een nieuwe kunst.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


Kunst is een religie. Haar doel is de verheffing van de geest.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Mensen denken dat een suikerpot geen gezicht, geen ziel heeft. Maar dat verandert ook dagelijks. Je moet ze weten waar te nemen. Die heren daar.. ..die glazen, die borden, die praten met elkaar, ze wisselen voortdurend vertrouwelijkheden uit. (zie ook de Stael, fh)<
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Bij een schilder zijn er twee dingen, het oog en de hersenen. Ze moeten elkaar ondersteunen. Je moet werken aan hun wederzijdse ontwikkeling: aan het oog door studie in de natuur, aan de hersenen door ordening en logische ontwikkeling van indrukken en belevenissen. Zij verschaffen de uitdrukkingsmiddelen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Het oog moet samenvatten, versmelten, en het verstand zal het formuleren.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- A-priori zijn er geen scholen. Beslissend is de kunst op zichzelf. Een schilderij is goed of slecht.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Ik wilde van het impressionisme iets maken dat net zo solide en duurzaam zou zijn als de kunst van de musea.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De stillevenschilder Chardin:
...zo heeft hij zelfs de ontmoeting tussen de kleinste deeltjes in de omgeving van de voorwerpen, de levenspartikels om de dingen heen, vastgelegd.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Maar vanaf het ogenblik dat we schilders zijn zwemmen we in het diepe.., in de volle verf, in de volle werkelijkheid. we stoeien met de voorwerpen. Ze dragen ons. We leren over onze kunst evenveel van een suikerpot als van een Chardin of een Monticelli. Onze schilderijen worden stillevens in de letterlijke betekenis.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Het deed mij behoorlijk huiveren. Als ik door het geheim van mijn kleuren die huivering aan anderen meedeel, zullen ze dan geen gevoel van het heelal hebben, misschien beklemmender, maar des te vruchtbaarder en kostbaarder?
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Kijk nou toch naar die (Mont, fh) Sainte-Victoire, wat een beweging, wat een dwingende dorst naar zon en wat een melancholie 's avonds als alle zwaarte erover neerdaalt. De rotsblokken zijn van vuur geweest. Er zit nog vuur in. De schaduw, de dag lijkt zich huiverend terug te trekken.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De natuur - ik wilde haar kopiëren, ik kon het niet. Maar ik was tevreden over mezelf toen ik ontdekte dat je de zon niet kunt weergeven, dat je haar met iets anders moet uitbeelden... met kleur.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Er mag geen enkele steek los zijn, niet één gat waar de opwinding of het licht door kan ontsnappen. Ik stuur.. ..mijn doek tegelijkertijd alle kanten op. In dezelfde aandrift, in hetzelfde geloof breng ik alles wat uit elkaar drijft met elkaar in verband. De natuur is steeds dezelfde, maar van haar zichtbare verschijning blijft niets over.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Onze kunst moet de ontsteltenis laten voortduren met de elementen en de verschijning van al haar (de natuur) veranderingen. Kunst moet haar in onze voorstelling eeuwigheid verlenen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


Kunst is harmonie, evenwijdig aan de natuur.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Want je beheerst je taal, de tekst die je moet ontcijferen, de twee gelijkluidende teksten, de waargenomen natuur en de gevoelde natuur, die daar buiten (het hoofd) en die daar binnen; beide moeten elkaar doordringen om voort te duren, het leven van de kunst, het leven van God. Het landschap spiegelt zich, vermenselijkt zich, denkt zich in mij. Ik objectiveer het, transformeer het, bevestig het op mijn doek.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Je moet de natuur als cirkel, kegel en cilinder behandelen, het geheel in de juiste perspectief zetten, zodat elke kant van een object op een vlak naar een centraal punt leidt.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De parallel aan de horizon lopende lijnen geven de zijwaartse uitdijing, oftewel een stuk natuur.. .De lijnen die loodrecht op de horizon staan geven diepte. Nu ligt voor ons mensen de natuur echter meer in de diepte dan in de breedte; vandaar de noodzaak om in onze door rode en gele tinten weergegeven lichtvibratie een voldoende hoeveelheid blauw te mengen om de lucht voelbaar te maken

- Alle lichamen in de ruimte zijn convex.

Ik werk hardnekkig, zie het Beloofde Land voor me. Zal het me vergaan als de grote leider van de Joden, of zal ik het mogen betreden? ..Ik heb wat vooruitgang geboekt. Waarom zo laat en zo moeizaam? Is de kunst dan echt een priesterschap dat reine mensen eist die het helemaal aan zich bindt? v
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Er zijn dagen waarop het heelal alleen een grote vloedgolf lijkt, een luchtige stroom van reflexen, van dansende reflexen rond de menselijke ideeën. Het kleurenprisma is onze eerste toenadering tot God, onze zeven gelukzaligheden, de hemelse geografie van het grote eeuwige wit, de diamanten zône van God.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Om een landschap goed te kunnen schilderen moet ik eerst de geologische opbouw kennen.. .De volgende dag zie ik langzaam de geologische fundamenten ontstaan, de lagen, de grote vlakte van mijn doek vorm aannemen, en ik teken er in gedachten het stenen geraamte op.. ..ik begin me los te maken van het landschap, het te zien. Ik maak me er los van door die eerste schets, die geologische lijnen. De geometrie, de maat van de aarde.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- In dezelfde mate waarin je schildert, teken je.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Als de kleur haar hoogste rijkdom bereikt heeft de vorm zijn hoogste volheid.

De geometrie is de maat van de aarde.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- De kleuren zijn het zichtbare vlees van de ideeën en van God, het doorschijnen van het mysterie, het kleurenspel van de wetten.

Het genie (de schilder, fh) zou dit opstijgen (van de natuur, fh) tot onbeweeglijkheid in een moment van evenwicht moeten vangen en daarbij toch de beweging moeten laten voelen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


- Het genie zou de vriendschap van al die dingen in de lucht moeten ontbinden, in dezelfde opstijging, in hetzelfde verlangen.
* Paul Cézanne: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Franse kunstenaar, inspirator van het kubisme: landschap, stilleven, portret


Aanvullende websites en links voor de kunstenaar Paul Cezanne:

zie uitgebreide Engelstalige quotes van Claude Monet, door Cezanne hogelijk gewaardeerd op latere leeftijd

zie uitgebreide Engelstalige quotes van Georges Braque die Cezanne sterk bewonderde en daarom in Estaque rondom 1908/09 zijn eerste 'kubistische landschappen schilderde, dezelfde streek waar Cezanne dit voorheen ook deed; Cexanne leefde tot 1914!

zie uitgebreide Engelstalige quotes van Picasso die Cezanne zo sterk gebruikte bij het maken van zijn eerste kubistische landschappen rond 1908 /09

zie uitgebreide Engelstalige quotes van Renoir die met Cezanne samen landschappen en plein air schilderde, in zijn impressionistische periodeNaar de andere
KUNSTENAARS: