naar Home

Braque: citaten, quotes en uitspraken van Georges Braque, over biografie, leven, kunst en start van het kubisme met Picasso

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek// zie uitgebreide Engelstalige quotes van Georges Braque, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


BIOGRAFIE: Georges Braque begon - na een eerste Fauvistische periode - rond 1906/1908 met Picasso het Kubisme, sterk geinspireerd door de beroemde schilder Cézanne - die toen nog leefde! Braque zijn inbreng hierin waren zowel zijn vroeg-kubistische landschappen vanuit Estaque (waar ook Cezanne veel had geschilderd) en Braque's latere vondst van de collage-techniek, waarmee vrijelijk allerlei uitgeknipte stukken druksels en verzamelde beeld-elementen konden worden samengevoegd tot één kubistische compositie.
Braque vocht mee in de 1e Wereldoorlog en raakte dodelijk gewond. Hij herstelde, maar de ervaring zou zijn leven diepgaand beïnvloeden, ook zijn contact met Picasso werd daarna minder intensief. Zijn vele stillevens vormen de kern van Braque’s schilderkunst, vaak opgebouwd in fijnzinnige lijnvoering. Later in zijn leven zou hij in kleine eenvoudige schilderijtjes weer terugkeren naar het Franse landschap.


GEORGES BRAQUE, zijn quotes en citaten:

- De vaas geeft vorm aan de ruimte, muziek aan de stilte.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Picasso het Kubisme, samen met Picasso; stillevens en landschappen startte


- Het gaat in de kunst slechts om één ding: dat wat men niet kan verklaren.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Alles om ons heen is in diepe slaap verzonken. Een lichtstraal van het dichterschap is nodig om de werkelijkheid te onthullen.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- De natuur geeft ons niet het gevoel van de perfectie; men ondergaat haar noch als beter noch als minder goed.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Ik heb eerder de zorg mij naar de natuur te schikken dan haar te kopiëren.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Sommigen zoals de naturalisten denken de natuur onsterfelijk te maken door haar op te zetten (als een dier…, fh.)
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Schrijven is niet beschrijven, schilderen is niet afschilderen.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- De schilder tracht niet een verhaaltje te construeren maar een schilderkunstig feit aan de orde te stellen.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Cézanne heeft gebouwd, hij heeft niet geconstrueerd. De constructie veronderstelt een opvulsel.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Ik deformeer niet; ik vertrek vanuit het vormloze en ik vorm.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Vorm en kleur vermengen zich niet; ze zijn gelijktijdig aanwezig.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Een citroen naast een sinasappel houdt op een citroen te zijn evenals de sinaasappel ophoudt sinaasappel te zijn: zij worden beide vruchten. De mathematici volgen deze wet. Wij (de kubisten, fh) ook.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Ik kan een vrouw niet portretteren in haar natuurlijke schoonheid. Ik heb die vaardigheid niet. Niemand kan dat. Daarom moet ik een nieuw soort schoonheid scheppen, de schoonheid die aan mij verschijnt in termen van volume van de lijn, van massa, van gewicht, en in die schoonheid dien ik mijn subjectieve impressie te interpreteren (quote van 1908).
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Laat ons de dingen vergeten en slechts letten op wat hen verbindt.(zie ook Cézanne, fh) .
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- De vooruitgang in de kunst bestaat niet in de uitbreiding van haar grenzen maar in de betere kennis ervan.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Men moet slechts twee ideeën hebben: één om de ander te vernietigen.
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- De kunst die zijn doel bereikt door middel van de zuiverheid is nooit de kunst geweest die voor alle doelen geschikt was. De Griekse beeldhouwkunst bijvoorbeeld, met zijn decadentie, leert ons dit (quote van 1917). (vgl. ook Picasso, fh) .
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Ik maak het grondvlak van mijn doeken met de grootste zorgvuldigheid want het is het draagvlak voor de rest. Het is als de fundering van een huis (quote van 1954) .
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- Ik ben altijd erg veel bezig met het materiaal omdat er evenveel gevoeligheid zit in de techniek als in het schilderen zelf.Ik werk met het materiaal, niet met ideeën (quote van 1954).
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startte


- In mijn werk keer ik altijd terug naar het centrum. Ik ben dus het omgekeerde van iemand die men een 'symfonist' zou kunnen noemen (zoals Kandinsky, fh). In een symphonie reikt het thema naar het oneindige; er zijn schilders (zoals Bonnard) die hun thema in de richting van het oneindige ontwikkelen. In hun schilderijen hangt altijd iets van diffuus licht maar bij mij is het juist omgekeerd; ik probeer het hart van de intensiteit te bereiken; ik concentreer (quote van 1954).
* George Braque: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de kunstenaar schilder -met de start van het Kubisme - samen met Picasso; stillevens en landschappen


- Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden.
* Georges Braque, zijn quotes / citaten; Franse kubistische kunstenaar die samen met Picasso het Kubisme startteEnkele links t.a.v. Georges Braque en het Kubisme:

Nederlands:

* beschrijving van het Kubisme als moderne kunststroming

* citaten van de kubist Picasso

* citaten van de kubist / purist Léger

* citaten van de kubist Juan Gris


Engels:

* uitgebreide Engelse quotes met bronvermelding van Georges Braque

* uitgebreide Engelse quotes met bronvermelding van Pablo Picasso

* uitgebreide Engelse quotes met bronvermelding van Fernand LégerNaar de andere
KUNSTENAARS: