naar Home

Bogart; citaten, quotes en uitspraken van Bram Bogart (Bogaert) + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst

(selectie en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO)


BIOGRAFIE: Bram Bogart (1921) is een Nederlands/Belgisch / Vlaamse schilder. Sinds 1950 legde hij zich toe op het abstracte schilderen. Vervolgens kwam hij tot een uiterst vereenvoudigde stijl van schilderen met schilderijen die slechts uit enkele - meestal vrij heldere - kleurvlakken bestonden. Cézanne was een grote inspiratie voor Bogart. Omdat Bram Bogart aanvankelijk was opgeleid als huisschilder was hij ervaren in het mengen van zijn eigen bijzondere verfsubstanties waarin hij de olieverf doorsloeg met water. Daardoor kon hij zijn enorme dikke, pasteuze olieverfschilderijen zo krijgen dat ze van binnenuit geheel door droogden; anders waren de meeste van zijn werken allang uitgezakt, zoals sommige werken van Karel Appel. Zijn schilderijen bestaan eigenlijk uit slechts enkele zeer grote verftoetsen die meteen daarmee een flinke vorm zijn; slechts enkele van deze verftoetsen, zo bij elkaar gezet, vormen al het gehele schilderij. Bram Bogart was werkzaam in Den Haag van 1943 tot 1948. Daarna vertrok hij naar België, afgewisseld met verblijven in Delft en Frankrijk. Bram Bogart behoorde reeds in de jaren '50 tot de kunstenaars van de Informele groep zoals ook Armando, Schoonhoven en Henk Peeters in Nederland.


Bram Bogart, citaten en quotes (1921)


- Sinds 1950 ben ik een abstract schilder, en geeft de abstractie mij een vrijheid in het maken van een schilderij die ik daarvoor niet had.. .Ook het abstracte schilderij moet voor mij gebonden zijn aan regels, zoals de bouw ervan en de schriftuur.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- De materie waar men het altijd over heeft komt voor mij op de derde plaats. Dirc Bouts, Van Gogh, Mondriaan, deze kunstenaars hebben een sterke bouw in hun schilderijen, dat wil zeggen dat men bij alle drie steeds de horizontale en verticale lijn terug vindt.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- De schriftuur (kalligrafie, zoals ook de Belgische schilder Alechinsky veel hanteert, zie zijn quotes, fh) bestond bij de Japanners als een vanzelfsprekendheid en is een rol gaan spelen in de Amerikaanse en Europese schilderkunst rond de jaren 50, in nauw verband met de tachistische en informele manier van schilderen. (vgl. de quotes van Motherwell over de Ecole de Paris en Sam
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Een oudere schilder zei mij: niets is makkelijker om een evenwicht in een schilderij te verkrijgen als door middel van de symmetrie. Weer anderen zeiden mij: symmetrie in de schilderkunst.. ..dat gaat niet. gebied.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Het lege vlak, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt in een enkele kleur, hetzij wit, rood, zwart, enz., maar dat de huid van de verf (het aangezicht) toch vol leven blijft en de spanning van de toets niet verloren gaat.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Alles in de natuur kan teruggebracht worden (in zijn vereenvoudiging dan) tot het teken, de rechthoek, het vierkant, het kruis en de cirkel. Het zijn ook steeds weer deze vormen die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van mijn werk. (vgl met quotes van Kandinsky en de quotes van Cézanne, fh).
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Het is het plaatsen van toetsen - in zwaardere vorm dan - die nog steeds in mijn werk terugkomen, en doordat deze toetsen nu (1982, fh) als het ware los van elkaar liggen, staat het mij toe verschillende kleuren als rood, geel ,wit, roze, enz. door elkaar te gebruiken. Men kan een vergelijk maken met het impressionisme of pointillisme.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Na 1970 maak ik eenzelfde periode mee als in 1952, namelijk dat ik vind teveel in een cerebrale, tè voltooide manier van schilderen te belanden, en dat ik wel vlakken, kleur, goed gebouwde cirkels en rechthoeken heb maar dat het schilderende element verloren gaat.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


- Het uitlopen van de materie over de rand van het paneel heen ben ik als zeer belangrijk gaan zien om juist de stijfheid van het vierkant te breken.
* Bram Bogart (Bogaert) : citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Vlaamse /Nederlandse schilder over zijn abstracte schilderkunst; moderne naoorlogse Informele kunstenaar.


Naar de andere
KUNSTENAARS: