naar Home

Arp; citaten, quotes en uitspraken van Hans Arp / Jean Arp, over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO // zie uitgebreide Engelstalige quotes van Hans / Jean Arp, incl. biografie, feiten en bijbehorende bronvermeldingen)


- Dada was erop uit het irrationele bedrog van de mens te verwoesten en de natuurlijke en irrationele orde terug te winnen.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Al vanaf de holenmens heeft de mens stillevens, landschappen en naakten geschilderd. Bepaalde kunstenaars vonden het ziekmakend om de kunst eeuwig te blijven voeden met stillevens, landschappen en met naakten.
* Hans Arp / Jean Arp; quotes / citaten van de Dadaïst kunstenaar over Dada, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Sinds de holentijd heeft de mensheid zichzelf verheerlijkt, vergoddelijkt en door zijn monsterlijke verwaandheid rampen opgeroepen.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Kunst is de collaborateur geworden van de foute ontwikkeling van de mensheid. Bepaalde kunstenaars werden misselijk van deze valse opvatting over de wereld en de kunst die de ijdelheid van de mens drijvende heeft gehouden.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Deze kunstenaars willen de natuur niet kopiëren; zij willen niet reproduceren maar produceren. Zij willen produceren zoals een plant zijn fruit produceert en niet in staat is tot het produceren van stillevens, landschappen of naakten. Zij willen direct produceren, en niet langer via een interpretatie.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Maar dan is niets minder abstract dan de abstracte kunst. Daarom kwamen Theo van Doesburg en Kandinsky met de opvatting dat abstracte kunst eigenlijk Concrete kunst moet heten.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- over de gedichtenreeks 'Klänge' van Kandinsky: Kandinsky plaatst de lezer voor een woordbeeld wat sterft en ontstaat, voor een stervende en wordende woordvolgorde, voor een droom die ontstaat en vergaat… .In zijn gedichten beleven we de kringloop , het ontstaan en vergaan, de verandering van de wereld. De gedichten van Kandinsky onthullen de nietigheid van de verschijning en van de ratio.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Kunstenaars moeten hun werken van Concrete kunst niet signeren. Die schilderijen, beelden en objecten moeten anoniem blijven; ze vormen een onderdeel van de grote werkplaats van de natuur zoals ook bomen doen en wolken, dieren en mensen. Ja, de mens moet opnieuw weer deel van de natuur worden. De kunstenaars zouden gemeenschappelijk moeten werken, zoals de kunstenaars van de Middeleeuwen (de Amerikaan Kelly heeft eenzelfde concept over kunst, fh)
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- In 1915 schreef ik in de inleiding van een tentoonstelling: deze werken zijn geconstrueerd met lijnen, vlakken, vormen en kleuren. Zij willen iets bereiken voorbij de menselijke waarden en ze bereiken het eeuwige en oneindige. Ze zijn een ontkenning van het menselijk egoïsme.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- De Renaissance heeft de mens geleerd om trots hun ratio te verheerlijken. Wetenschap en technologie van de moderne tijd hebben de mens tot megalomanie gebracht. De ratio is overgewaardeerd, en dit heeft grote verwarring gebracht in onze tijd (1942, fh).
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- De overgang van het klassieke schilderen naar de Concrete kunst die bij Paul Cézanne begon en door de Kubisten werd voorgezet is vaak verklaard, maar deze historische verklaringen hebben het probleem slechts verhuld. Plotseling is rond 1914 'in overeenstemming met de wetten van de verandering' de geest gewijzigd.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- Concrete kunst wil de wereld veranderen. Zij wil het bestaan toleranter maken. Zij wil de mensheid redden van zijn meest gevaarlijke furieuze gekte: ijdelheid. Zij wil het leven van de mens vereenvoudigen. Zij dwingt de mens om zich met de natuur te identificeren. De ratio heeft de mens van zijn wortels beroofd; hij leidt een tragisch leven.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


- 'Concrete' kunst is een elementaire, natuurlijke en gezonde kunst die de sterren van vrede, liefde en poëzie doet vonken in de hersenen van de mens. Overal waar de Concrete kunst binnenkomt verdwijnt de melancholie en sjouwt zijn grijze valiezen weg, volgestouwd met zijn zwarte zuchten.
* Hans Arp / Jean Arp: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Dada kunstenaar beeldhouwer uit het Dadaïsme, Concrete kunst; werd later beroemd in het Franse Surrealisme


aanvullende websites en links voor biografie en informatie van de Dada kunstenaar Hans Jean Arp

Dadaïsme waar Hans Arp allereerst actief in was als jongere kunstenaar.

Surrealisme waar Hans Jean Arp vervolgens actief in werd, na zijn dadaïstische tijd als jongere kunstenaar.

- uitgebreide collectie afbeeldingen van Hans Jean Arp: zijn schilderkunst, optredens en beelden, op Google

uitgebreide Engelse quotes van Theo van Doesburg met wie Hans en zijn vrouw Sophie Arp samenwerkte in het beroemde Aubette-project van van Doesburg

uitgebreide Engelse quotes van Kurt Schwitters, met wie Arp veel heeft samengewerkt, o.a. samen poëzie maken en collages, in het Merzhaus van Schwitters

uitgebreide Engelse quotes van Kandinsky

uitgebreide Engelse quotes van Marcel Duchamp, Franse surrealist waarin ook Arp actief werd na zijn Dada; Duchamp ging later naar Amerika, Arp bleef in Frankrijk

Naar de andere
KUNSTENAARS: