Suprematisme en kenmerken, met Malevich als de leidende kunstenaar van de Suprematisten

SUPREMATISME in de schilderkunst: kenmerken en kunst van de Russische kunstenaars Suprematisten, kernachtig beschreven door Jacob Bendien als moderne kunststroming; selectie, redactie: Fons Heijnsbroek 2003/11

* klik in de tekst-citaten op een cijfer om verschillende kunst-afbeeldingen van het Suprematisme rechts aan de pagina te zien verschijnen
** voor verdere informatie over het Suprematisme in de schilderkunst, zie de geselecteerde links, onder aan de pagina


* CONSTRUCTIVISME
Lissitsky, Tatlin, Gabo
e.a.
* KUBISME
Picasso, Braque, Lťger
e.a.
* DADA / DADAISME
Tzara, Arp, Schwitters
e.a.
* ELEMENTARISME
Theo van Doesburg, als enige kunstenaar
* EXPRESSIONISME
Nolde, Kirchner, Heckel
e.a.
* FAUVISME
Matisse, Derain, Marquet
e.a.
* FUTURISME
Marinetti, Carra, Severini
e.a.
* IMPRESSIONISME
Monet, Renoir, Degas
e.a.
* NEOCLASSICISME
Herbin, Schols, Mense e.a.
* DE STIJL / NEOPLASTICISME
Mondriaan, Van Doesburg e.a.
* NIEUWE ZAKELIJKHEID
Kanoldt, Willink, Koch e.a.
* PURISME
Lťger, Ozenfant, Jeanneret
* SUPREMATISME
Malevich, Popova e.a.
* SURREALISME
Breton, Dali, Miro, Magritte e.a.
* VERISME
Otto Dix, Grosz e.a.


naar Home

SUPREMATISME, kenmerken en betekenis - met Malevich als leidende kunstenaar, door Jacob Bendien

- "Zo zegt Malewitsch / Kasimir Malevich, fh)... ..'dat het de gewaarwording van de snelheid van het vliegtuig is, die - doordat ze naar een gedaante, een vorm zocht - het vliegtuig liet ontstaan. Want het vliegtuig is niet gebouwd om zakenbrieven van Berlijn naar Moskou te brengen, maar om gevolg te geven aan de onweerstaanbare drang tot het scheppen van een vorm van de gewaarwording 'snelheid'."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Volgens de Suprematisten is kunst, behalve van de geaardheid van de kunstenaar, afhankelijk van het milieu, waarin ze ontstaat. Elke richting heeft haar eigen bijbehorende omgeving, bijvoorbeeld: Cézanne (14) het provinciestadje, de Cubisten (46) en de Futuristen (45) de wereldstad en de grootindustrie, en het Suprematisme (59) de vliegvelden."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Nu is het terrein van de Suprematisten wel heel weinig gevariŽerd, maar in de praktijk van het schilderen bezit juist de luchtvaart een grote rijkdom aan symbolische motieven. Bovendien houden de Suprematisten zich niet altijd even streng aan deze motieven die hen overigens meer inspireren dan beperken."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Hoewel hun composities een organisch geheel vormen, zweven hun figuren schijnbaar zonder constructief verband vrij in de drie-dimensionale ruimte (door het schilderijvlak gesuggereerd) rond. Zoals ook onbewezen gedachtes met grote overtuigingskracht voor ons gevoel, zonder logisch verband in de ruimte van ons bewustzijn rondzwerven, en toch duidelijk elkaar onderling beÔnvloeden en bevruchten. Zelfs eenvoudige, algemene religieuze gevoelens (59) worden afgebeeld."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "In tegenstelling tot vele andere Russische Constructivisten erkennen de Suprematisten het l'art pour l'art en verzetten zich tegen elke andere doelstelling.De Suprematisten (16) zijn de poŽeten onder de Constructivisten. Zij staren zich niet blind op rationalisatie, zoals vele Russische Constructivisten (54, 55). Ze zijn meer verwant aan de zachtere en innigere Constructivist Moholy Nagy (22)."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Tekenend voor het verschil van beide richtingen is wel dat Malewitsch (Malevich) een boek schreef dat hij 'Gegenstandlose Welt' (wereld zonder voorwerpen/dingen, fh) noemt, terwijl Lissitzky het blad dat hij samen met Ehrenburg uitgaf juist 'Gegenstand' noemde."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Toch laten de Suprematisten zich niet minder.. .. door de moderne techniek beÔnvloeden. Niet zozeer door auto's en fabrieken maar vooral door de luchtvaart (59). Malewitsch (Malevich) zegt dan ook in zijn 'Gegenstandlose Welt', nr. 11 van de Bauhausbucher dat men Suprematisme ook Aeronautiek zou kunnen noemen."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Vanwaar deze uiterst beperkte voorkeur voor de aviatiek? Wij moeten deze voorliefde niet zien als liefde voor de aviatiek zelf, maar voor de gevoelens die de aviatiek opwekt, zoals het gevoel van ruimte (16), van snelheid, enz...."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "De gebieden van practische doelmatigheid en van kunst liggen volgens de Suprematisten in de menselijke geest ver uiteen. Toch vloeiden deze gebieden tot de twintigste eeuw meestal samen. En hierbij kwam naar hun mening het artistieke gevoel zeer vaak niet tot zijn eeuwig recht en werd verdrongen door de aanmatiging van het slechts tijdelijke nut."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Het Suprematisme wil dan ook het gevoel overal waar het dit toekomt de suprematie geven. Zelfs van gebruiksvoorwerpen als de stoel, de tafel, het bed zegt Malewitsch dat zij 'niet doelmatigheden zijn, maar de vorm van plastische gewaarwordingen.. ..; de ervaringen van het zitten, staan of lopen zijn op de allereerste plaats plastische ervaringen.. (vertaling uit het Duits, fh)."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "De Suprematisten willen niet zitten, slapen, wonen zoals hun lichaam dat zou wensen, maar naar hun geestelijke behoeftes. Zij willen niet alleen de beeldende kunsten, maar ook de architectuur van alle sociale en materialistische tendensen bevrijden. Wat de beeldende kunst betreft is hun ideaal wel te verwezenlijken en wordt ook verwezenlijkt. In de bouwkunst echter is het nut een facor, die nooit als bijkomstig behandeld zal kunnen worden."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


- "Een andere vraag is of het wenselijk is alle nevenbedoeling, zoals bijvoorbeeld een sociale tendens uit kunst te weren. Deze is dikwijls van belang ter opwekking en bezieling van het gevoelsleven van de kunstenaar, zodat de kunstwaarde er niet door vermindert, maar juist erdoor stijgt. Al erkent men l'art pourt l'art, dan wil dat nog niet zeggen dat men zich keert tegen tendens in de kunst.. .Hoofdzaak is en blijft: de intensiteit van de kunstwaarde."
* Suprematisme; kenmerken, en betekenis van de Russische moderne kunststroming - inclusief de suprematistische kunst van Suprematisten kunstenaars zoals Malevich - door Jacob Bendien


Aanvullende websites over het Suprematisme: kenmerken, kunst en kunstenaars van de Russische kunststroming

- Kasimir Malevich, citaten en quotes van de oprichter van het Suprematisme

- - korte beschrijving van het Russische Suprematisme, op de Nederlandse Wikipedia, met veel links naar Suprematistische kunstenaars

- feiten en geschiedenis van Constructivisme en Suprematisme


Engelstalig

- Russian Suprematism, its history, artists and meaning, described on the English Wikipedia

- Kazimir Malevich, famous Russian artist with his art statements on Suprematism; art quotes and biography facts: founder of Suprematism art style