Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; Franse schilderkunst

Impressionisme en Impressionisten, kernachtig beschreven door Jacob Bendien als moderne kunststroming; selectie, redactie: Fons Heijnsbroek 2003/11

* klik in de tekst-citaten op een cijfer om verschillende kunst-afbeeldingen uit het Impressionisme rechts aan de pagina te zien verschijnen
** voor verdere informatie over de Impressionistische kunst, zie de geselecteerde links, onder aan de pagina

* CONSTRUCTIVISME
Lissitsky, Tatlin, Gabo
e.a.
* KUBISME
Picasso, Braque, Léger
e.a.
* DADA / DADAISME
Tzara, Arp, Schwitters
e.a.
* ELEMENTARISME
Theo van Doesburg, als enige kunstenaar
* EXPRESSIONISME
Nolde, Kirchner, Heckel
e.a.
* FAUVISME
Matisse, Derain, Marquet
e.a.
* FUTURISME
Marinetti, Carra, Severini
e.a.
* IMPRESSIONISME
Monet, Renoir, Degas
e.a.
* NEOCLASSICISME
Herbin, Schols, Mense e.a.
* DE STIJL / NEOPLASTICISME
Mondriaan, Van Doesburg e.a.
* NIEUWE ZAKELIJKHEID
Kanoldt, Willink, Koch e.a.
* PURISME
Léger, Ozenfant, Jeanneret
* SUPREMATISME
Malevich, Popova e.a.
* SURREALISME
Breton, Dali, Miro, Magritte e.a.
* VERISME
Otto Dix, Grosz e.a.


naar Home

Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst, met kunstenaars als Monet en Renoir; door Jacob Bendien

- "De Impressionisten (11, 41) die slechts de impressie, de eerste indruk van, de eerste ontmoeting met het object weergeven, beschouwen het object alleen als een geschikt klankbord voor hun gemoedstoestand."
* kenmerken, feiten en betekenis van het Franse Impressionisme als kunststroming - inclusief impressionistische kunst van de Impressionisten kunstenaars Monet, Cezanne, Degas, Renoir e.a.- door Jacob Bendien)


- "De strijd tegen academische uitgediende vormgeving en voor direct en innig contact met de natuur, reeds aangebonden door de Barbizonschool, werd door het Impressionisme triomfantelijk voortgezet."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "In dit contact met de natuur werden alle verouderde overleveringen vergeten en ontstonden talloze nieuwe levende maar ongeordende waarden."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Zij wandelen langs de zee, somber (11) of blijmoedig (41), schilderen de zee in overeenkomstige stemming en wandelen weer verder, zien een boerderij, schilderen de boerderij in hetzelfde gamma en vooruit gaat weer de reis."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Weliswaar spreekt zich in deze eerste ontmoeting het spontane gevoel op zijn zuiverst uit, maar dit gevoel is niet zo individualistisch als veelal wel wordt aangenomen. Immers, deze spontane eerste indruk komt nogal eens op hetzelfde neer."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Wel is het de werkelijkheid die bij de Impressionisten de constructie (van het schilderij, fh) bepaalt, maar dit geschiedt dikwijls geheel uiterlijk en zonder spanning. Echte belangstelling voor de realiteit heeft de Impressionist eigenlijk niet.. ..Hij ziet haar met halfgesloten verliefde droom-ogen."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Het gehele impressionistische schilderij (11, 41) bestaat uit een slechts weinig georganiseerde, min of meer losse aaneenschakeling van gelijkwaardige emoties."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "In deze bijna ongedifferentiëerde aaneenschakeling van emoties trachtte Cézanne (14) door een strenge, aan de bouw van het onderwerp ontleende vormgeving structuur te brengen. Hiermee kreeg echter de emotie zelf geen structuur, maar werd in het schilderij een aan de emotie vreemd geraamte ingevoegd."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Na Van Gogh (13) bevredigde het dikwijls oppervlakkige Impressionisme niet langer. Men werd diepzinnig, duister van louter diepzinnigheid."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Het Impressionisme legde zich meer toe op de kleur, het speciale gebied van de emotie en bovendien op licht (41) en atmosfeer (14), die door het Cubisme (50) weer zoveel mogelijk genegeerd werden daar zij de constructie vervagen."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van de Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "De oorsprong van het Cubisme was weliswaar juist verzet tegen het Academisme, maar het was tegelijk een verzet tegen de al te gemakkelijke losheid van het Impressionisme."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst- door Jacob Bendien)


- "Het Fauvisme is de voortzetting van het Impressionisme. De lichte vrijheid en blijmoedigheid die we zo dikwijls in impressionistische kunst (41) aantreffen vinden we ook in het Fauvisme, maar dan in nog hogere mate. Deze eigenschappen zijn door het Expressionisme en het Cubisme wel zeer miskend."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "In tegenstelling tot het Impressionisme (41) dat slechts arrangeert, wil het Fauvisme componeren."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "De ruimte van de Impressionisten is imitatie natuur-atmosfeer, gevulde ruimte. Die van de Fauves is leeg; zij is symbolische ruimte, wijdheid van gevoel (68)..."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Het Impressionisme wanneer het blijmoedig (41) is - de Franse Impressionisten zijn dit meestal, hetgeen we van de Hollandse (11) en de Duitse niet zouden willen beweren -, het blijmoedige Impressionisme waardeert voor alles het schone en bekoorlijke."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "De Impressionist met zijn gemakkelijke bekoorlijkheid geeft in een smaakvol ingerichte salon geen aanstoot; hij wordt daarom door de Expressionist voor oppervlakkig aangezien. Ook de sombere Impressionist (11) is in een salon niet misplaatst; zijn somberheid die niet meer is dan de stemming van de kunstenaar is niet hinderlijk, integendeel zij wekt de indruk van gepaste ernst."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Diepere naturen, ook al hebben zij een sterke drang zich bloot te geven, ondervinden hierbij dikwijls tegelijkertijd een gevoel van schaamte. Zulke kunstenaars vinden we bij de Impressionisten niet zelden. Van het werk der ernstige Impressionisten kunnen we zeggen: 'Wie oren heeft om te horen, die hore'."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


- "Overigens zal het grootste deel van het publiek dat in kunst slechts oppervlakkige genietingen zoekt de meeste Impressionisten waarderen, niet om hun diepte maar om hun vlotheid."
* Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars als Monet en Degas; betekenis en definitie van deze Franse schilderkunst - door Jacob Bendien)


Aanvullende websites over Impressionisme en Impressionisten: kenmerken, definitie en betekenis van de impressionistische kunst en kunstenaars

Nederlandstalig

- korte beschrijving van het Franse Impressionisme op de Nederlandse Wikipedia, met veel links naar Impressionistische kunstenaars

- citaten van de impressionistische schilder Claude Monet, over zijn landschap-schilderenEngelstalig

Claude Monet, his artists quotes

Paul Cezanne his artist quotes on painting

Degas, his artist quotes on painting

Renoir, his artist quotes on painting art

editor of Impressionism art quotes: Fons Heijnsbroek
translation of Impressionism art quotes: Anne Porcelijn