Nederlandse moderne kust

De abstracten na 1945 - "Creatie"

Theo Wolvecamp

Informelen en informelen

de Absolute schilderkunst (Jacob Bendien)

Kunstenaarsvereniging
De Onafhankelijken


ModerneAmerikaanse kunst
van realisme tot abstractie:

1. inleiding

2. het Amerikaans vroeg-modernisme
3. Amerikaans realisme, Hopper, regionalisten als Benton, en sociaal-realisten als Ben Shahn
4. de abstract-expressionisten van vr het abstract-expressionisme
5. Het abstract-expressionisme van de New-York School
6. het Black Mountain College van Josef Albers
7. Het handschrift als gebaar
 

Losse artikelen

Mediterrane Schoonheid

Het treintje van De Chirico

De merkwaardige dames van Pierre Klossowski
De vrouwen bij Max Ernst
Victor Brauner